SİZİN MƏLUMATLAR

Rezervasiya & şərtlər

Rezervasiya üçün müraciət edən müştərilər, rezervasiyanın ləğvi üçün minimum 2 gün əvvəlcədən məlumat verilməlidir.